تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
VIPER12A