تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
گیره سوسماری بزرگ مشکی