تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
پتانسیومتر 5K اهم کوچک