تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
پتانسیومتر 20K اهم کوچک