تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
پتانسیومتر 1K اهم کوچک