تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
پتانسیومتر 10k بوتان