تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
پتانسیومتر 100K اهم کوچک