تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
پایه هویه سنگین