تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
وریستور VDR 14D821K