تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
وریستور VDR 10D391K