تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت8.2 اهم 0805