تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 9.1 1W