تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 820K 1W