تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 820 1W