تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 82 1/4W