تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 82 اهم 1206