تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 8.2K 1W