تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 8.2 1/4W