تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 68K 1W