تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 68k اهم 0805