تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 680K 1W