تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 680k 1/4W