تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 680 1/4W