تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 680 اهم 0805