تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 68 اهم 0805