تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 6.8k اهم 0805