تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 56K اهم 1206