تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 560K 1W