تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 560 3W