تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 56 1W