تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 5.6K 1W