تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 5.6k 1/4W