تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 5.6 1/4W