تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 47K 1W