تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 47K اهم 1206