تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 470K 1W