تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 470k 1/4W