تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 470K اهم 1206