تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 470 1/4W