تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 470 اهم 0805