تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 47 اهم 0805