تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 40.2K اهم 0805 تلرانس 1%