تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 4.7K 1/4W