تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 4.7K اهم 1206