تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 4.7k اهم 0805