تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 4.7 1/4W