تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 39K 1W