تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 390K 1W