تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 39 1/4W