تعمیرات لوازم و ابزارآلات برقی و بردهای الکترونیکی
مقاومت 33k اهم 0805